داشتن – خوردن داماد آمریکا ارتباط اطلاعات

داشتن – خوردن: داماد آمریکا ارتباط اطلاعات اطلاعات جرد کوشنر داماد ترامپ دونالد ترامپ کمیته اطلاعاتی سنا

گت بلاگز اخبار گوناگون تصاویری از دیدار بلندترین مرد کره زمین با کوتاه‌ترین زن کره زمین در کنار اهرام مصر

براساس رکورد‌های ثبت شده است در کتاب گینس، بلندترین مرد کره زمین با کوتاه‌ترین زن کره زمین در کشور مصر با یکدیگر ملاقات کردند.

تصاویری از دیدار بلندترین مرد کره زمین با کوتاه‌ترین زن کره زمین در کنار اهرام مصر

تصاویری از دیدار بلندترین مرد کره زمین با کوتاه ترین زن کره زمین در کنار اهرام مصر

عبارات مهم : گردشگری

براساس رکورد های ثبت شده است در کتاب گینس، بلندترین مرد کره زمین با کوتاه ترین زن کره زمین در کشور مصر با یکدیگر ملاقات کردند.

به گزارش فارس، «Sultan Kösen» که اصالتا ترکیه ای است با ۲۴۶.۵ سانتی متر قد بلندترین مرد دنیا هست؛ همچنین «Jyoti Amge» با اصالت هندوستانی و ۶۲.۸ سانتی متر قد، کوتاه ترین زن دنیا نام گرفته است.

رکورد هر دوی این افراد در سال ۲۰۱۱ در کتاب گینس ثبت جهانی شد؛ کارشناسان بهداشتی باور دارند، بلند قدی بلندترین مرد دنیا ناشی از تولید بیش از حد هورمون رشد است که به عنوان اختلال «pituitary gigantism» آشنا می شود.

تصاویری از دیدار بلندترین مرد کره زمین با کوتاه‌ترین زن کره زمین در کنار اهرام مصر

انجمن گردشگری مصر از این رکوردداران جهت توسعه و اصلاح گردشگری این کشور دعوت کرده است.

واژه های کلیدی: گردشگری | اهرام مصر | اخبار گوناگون

تصاویری از دیدار بلندترین مرد کره زمین با کوتاه‌ترین زن کره زمین در کنار اهرام مصر

تصاویری از دیدار بلندترین مرد کره زمین با کوتاه‌ترین زن کره زمین در کنار اهرام مصر

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs