داشتن – خوردن داماد آمریکا ارتباط اطلاعات

داشتن – خوردن: داماد آمریکا ارتباط اطلاعات اطلاعات جرد کوشنر داماد ترامپ دونالد ترامپ کمیته اطلاعاتی سنا

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی تولید کود از هوای رقیق

محققان آمریکایی موفق شده است اند که با مهندسی ژنتیکی یک باکتری، از هوای رقیق کود تولید کنند. 

تولید کود از هوای رقیق

تولید کود از هوای رقیق

عبارات مهم : باکتری

محققان آمریکایی موفق شده است اند که با مهندسی ژنتیکی یک باکتری، از هوای رقیق کود تولید کنند.

به گزارش ایرنا از پایگاه اینترنتی یورک الرت، این باکتری که به وسیله محققان دانشگاه واشنگتن آمریکا مهندسی شده است است می تواند در روز از فتوسنتز جهت تولید اکسیژن و در شب از نیتروژن به منظور ایجاد سبزینه (کلروفیل) جهت فتوسنتز استفاده کند.

این دستاورد می تواند به اختراع گیاهانی که خود کود خود را تامین می کنند و ریشه کن کردن مصرف بعضی کودهای انسان ساز منجر شود که هزینه زیادی جهت محیط زیست دارند.

تولید کود از هوای رقیق

تحقیق محققان دانشگاه واشنگتن بر پایه این حقیقت صورت گرفت که اگر چه هیچ گیاهی نمی تواند نیتروژن هوا را جذب کند ولی زیرگروهی از باکتری ها وجود دارند که می توانند این کار را انجام دهند.

باکتری مورد استفاده در این تحقیق که Cyanothece نام دارد، به علت برخورداری از یک ریتم شبانه روزی می تواند نیتروژن هوا را جذب کند.

محققان آمریکایی موفق شده است اند که با مهندسی ژنتیکی یک باکتری، از هوای رقیق کود تولید کنند. 

این باکتری در طول روز فتوسنتز می کند و نور خورشید را به انرژی شیمیایی تبدیل می کند که از آن به عنوان سوخت استفاده می کند و در شب نیتروژن هوا را جذب می کند.

محققان ژن های این باکتری را که مسئول این مکانیسم شبانه روزی بودند برداشتند و آنها را در گونه دیگر این باکتری به نام Synechocystis قرار دادند تا این باکتری را به جذب نیتروژن از هوا ترغیب کنند.

به گفته محققان، این کشف می تواند تاثیر تحول سازی بر کشاورزی و سلامت گیاه های داشته باشد.

تولید کود از هوای رقیق

این تحقیق در مجله mBio انتشار یافته است.

محققان آمریکایی موفق شده است اند که با مهندسی ژنتیکی یک باکتری، از هوای رقیق کود تولید کنند. 

واژه های کلیدی: باکتری | محققان | باکتری | مهندسی | استفاده | دانشگاه | محققان آمریکایی | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs