داشتن – خوردن داماد آمریکا ارتباط اطلاعات

داشتن – خوردن: داماد آمریکا ارتباط اطلاعات اطلاعات جرد کوشنر داماد ترامپ دونالد ترامپ کمیته اطلاعاتی سنا

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی ٣٠ درصد آب پایتخت کشور عزیزمان ایران در شبکه انتقال هدر می‌رود/ این عنوان نگرا

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: بخش عمده ای از پرسشها مربوط به نشست زمین، به علت استحصال بیش از حد از منافع زیرزمینی است.  

٣٠ درصد آب پایتخت کشور عزیزمان ایران در شبکه انتقال هدر می‌رود/ این عنوان نگرا

نجفی: ٣٠ درصد آب پایتخت کشور عزیزمان ایران در شبکه انتقال هدر می رود؛ این عنوان دلواپس کننده است / بخشی از نشست زمین به علت استحصال از منافع زیرزمینی است

عبارات مهم : ایران

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: بخش عمده ای از پرسشها مربوط به نشست زمین، به علت استحصال بیش از حد از منافع زیرزمینی هست.

محمدعلی نجفی شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران صبحگاه امروز در همایش ملی دیپلماسی آب و وقت های هیدروپولیتیک غرب آسیا با بیان اینکه امروز باید جهت مسئله تامین آب در آینده دلواپس باشیم، اظهار داشت: در ارتباط با منابع آب کشوری، باید مدیریتی به هم پیوسته با اختیارات روشن قانونی ایجاد شود.

وی افزود: باید با تجمیع اطلاعات و ارزیابی نیازها و مشکلات، تصمیمات مناسبی اتخاذ شود.

٣٠ درصد آب پایتخت کشور عزیزمان ایران در شبکه انتقال هدر می‌رود/ این عنوان نگرا

نجفی ادامه داد: در کنار تلاش مسئولان جهت حل پرسشها آب، مردم هم باید با آموزش، آگاهی و همکاری خود، سرانه مصرف آب در کشور را کم کردن دهند.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه میزان استحصال آب از دشت پایتخت کشور عزیزمان ایران حدود ٧٥٠ میلیون متر مکعب، یعنی تقریبا ٣ برابر توان ارکولوژیک این دشت هست، عنوان کرد: بخش عمده ای از پرسشها مربوط به نشست زمین، به علت استحصال بیش از حد از منافع زیرزمینی است.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: بخش عمده ای از پرسشها مربوط به نشست زمین، به علت استحصال بیش از حد از منافع زیرزمینی است.  

نجفی تصریح کرد: مسئله هدررفت بیش از حد آب در شبکه انتقال آب شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران که حدود ٣٠ درصد بیان شده، از جمله پرسشها دلواپس کننده در خصوص آب پایتخت کشور عزیزمان ایران است.

واژه های کلیدی: ایران | انتقال | شهردار | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs