داشتن – خوردن داماد آمریکا ارتباط اطلاعات

داشتن – خوردن: داماد آمریکا ارتباط اطلاعات اطلاعات جرد کوشنر داماد ترامپ دونالد ترامپ کمیته اطلاعاتی سنا

گت بلاگز اخبار اجتماعی شرح جلسه منتخبان شورای پنجم شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با نجفی

عضو هیأت رئیسه منتخبان شورای پنجم گفت: در جلسه امروز منتخبان دغدغه‌های متفاوت حوزه شهری به طور جزئی‌تر با آقای نجفی مطرح شد. 

شرح جلسه منتخبان شورای پنجم شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با نجفی

شرح جلسه منتخبان شورای پنجم شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با نجفی

عبارات مهم : ایران

عضو هیأت رئیسه منتخبان شورای پنجم گفت: در جلسه امروز منتخبان دغدغه های متفاوت حوزه شهری به طور جزئی تر با آقای نجفی مطرح شد.

حجت نظری در گفتگو با مهر در خصوص شرح جلسه منتخبان پنجم با محمدعلی نجفی گزینه نهایی شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: منتخبان امروز دغدغه های متفاوت خود در حوزه شهری را به صورت ریزتر و جزئی تر از جلسه گذشته، با وی مطرح کردند. بعضی از اعضا نیز مجدداً مواردی را که در آن جلسه مطرح شد، تکرار کردند.

شرح جلسه منتخبان شورای پنجم شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با نجفی

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص بررسی سوگندنامه در جلسه امروز منتخبان گفت: در خصوص متن سوگندنامه در جلسه امروز سخنی گفته نشد، ولی در روز تحلیف اعضای شورا، ایشان نیز در کنار اعضای شورای پنجم سوگندنامه را قرائت می کنند.

این عضو هیأت رئیسه منتخبان شورای پنجم در پاسخ به این پرسش که آیا در خصوص ساماندهی نیروهای انسانی و شایعاتی که این روزها انتشار یافته نیز در جلسه امروز سخنی گفته شد، اظهار داشت: به صورت جزئی به مباحث ورود پیدا نکردیم، در حالی که در خصوص نیروی انسانی، آقای نجفی اعتقاد داشت نباید در مواجهه با نیروی انسانی برخورد دستی شود ولی گزارشات متفاوت را بررسی می کنیم.

عضو هیأت رئیسه منتخبان شورای پنجم گفت: در جلسه امروز منتخبان دغدغه‌های متفاوت حوزه شهری به طور جزئی‌تر با آقای نجفی مطرح شد. 

نظری در رابطه با وقت گزینش مدیر شورای شهر نیز گفت: در این جلسه در خصوص گزینش هیأت رئیسه سخنی گفته نشد و در جلسات آینده در این رابطه تصمیم گیری می شود.

واژه های کلیدی: ایران | شورای شهر | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs